Since 1969
Since 1969
Since 1969

 

Turnvereniging Tuvema, gevestigd aan De Muzenberg

Kijkakkers 1a 

6026 ER Maarheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

secretariaat

Vogelwikke 15
6026 AK Maarheeze

0495-592784

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

http://www.tuvema.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuvema verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons lesaanbod. Deze gegevens worden door de leden/ouders aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tuvema verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je in te kunnen schrijven bij de KNGU (verplicht lidmaatschap)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bv. om je te informeren over wijzigingen van ons lesaanbod

- In geval van een noodgeval een familielid te kunnen bereiken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuvema bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nadat je schriftelijk hebt opgezegd en zodra alle betalingen zijn voldaan worden je persoonsgegevens verwijderd. Tevens geven wij aan de KNGU door dat je lidmaatschap is beëindigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuvema verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tuvema gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuvema en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tuvema wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuvema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

  • De website is niet beveiligd, maar er worden geen persoonsgegevens gevraagd of opgeslagen via de website. 
  • Contacten gaan via mail (Mirosoft), dat beveiligd is met een wachtwoord.
  • Voor de ledenadministratie maakt Tuvema gebruik van het softwareprogramma Digimembers van KNGU. Deze software bevind zich in een beveiligde omgeving.
  • Voor noodgevallen wordt (per lesgroep) een ledenlijst bewaard in een map op de gymlocatie. Deze map wordt na de les in een afgesloten kast opgeborgen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de leid(st)er of met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..